KH Tham gia Hội thi “Thanh niên thanh lịch” Thành phố Thái Nguyên năm 2017