QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT + QUY CHẾ XÉT ĐH, CĐ + DANH MỤC MÁY TÍNH CẦM TAY