Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác đảng năm 2018