1. CÁC MÔN VĂN, GDCD, ANH, SỬ CỦA CẢ 3 KHỐI; MÔN ĐỊA KHỐI 10, 12 ĐÃ CÓ NỘI DUNG GIAO NHIỆM VỤ TỪ ĐỢT 1, VÌ VẬY ĐỀ NGHỊ CÁC ĐỒNG CHÍ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LƯU Ý NHẮC HỌC SINH TIẾP TỤC HOÀN THÀNH.

2. THỜI HẠN NỘP HỌC SINH NỘP BÀI ĐỢT 2 CHO GIÁO VIÊN BỘ MÔN TRƯỚC 11H00 NGÀY 14/02/2020.
3. CÁC ĐỒNG CHÍ  GIÁO VIÊN BỘ MÔN  HOÀN THÀNH BẢNG TỔNG HỢP, CHUYỂN EMAIL CHO TỔ TRƯỞNG TRONG NGÀY 14/02/2020. CÁC ĐỒNG CHÍ TỔ TRƯỞNG TỔNG HỢP THEO TỔ BỘ MÔN, CHUYỂN EMAIL CHO ĐỒNG CHÍ TRỊNH THANH DƯƠNG TRƯỚC 10H00 NGÀY 15/02/2020
Ngày ban hành:
11/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/12/2017
Ngày hiệu lực:
22/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực