Tổ chức học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành trung ương đảng (khoá xii)

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 

Ngày 16/01/2017. Trường THPT Khánh Hòa tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) với các nội dung cụ thể sau:

    - Các Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

    - Thảo luận Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đ/c Nguyễn Văn Bắc - Phó Bí thư Chị bộ triển khai các nội dung

học tập tại hội nghị

Qua buổi học tập nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình kinh tế, chính trị xã hội của đất nước, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Thông qua việc học tập, quán triệt, thảo luận để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Toàn thể cán bộ, viên chức của nhà trường sau khi được học tập, quán triệt đều phải viết bài thu hoạch. Nội dung tập trung thể hiện được nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân); những thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp; đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị mình và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

 

 

 

Tác giả: Lại Bắc
Nguồn: thptkhanhhoa.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 34
Tháng 10 : 1.838
Năm 2021 : 17.920